Vệ sinh, khử trùng phòng chống dịch Covid-19

        Thực hiện sự chỉ đạo của cơ quan chức năng và của Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực IV đã vệ sinh, phun thuốc khử trùng tại Trụ sở công ty ở Đà Nẵng, Trạm hoa tiêu Dung Quất ở Quảng Ngãi và tất cả các phương tiện thủy, bộ của Công ty.

         Trước đó, từ ngày 28/01/2020 (mồng 04 tết Canh Tý) Công ty đã chủ động trang bị khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn và yêu cầu CBCNV thường xuyên mang khẩu trang, trước khi vào/ rời Trụ sở công ty phải rửa tay sát khuẩn.

Phun thuốc khử trùng tại các phòng làm việc

Vệ sinh, phun thuốc khử trùng các phương tiện đường bộ

Vệ sinh, phun thuốc khử trùng các phương tiện đường thủy

Từ khóa: hoa tiêu hàng hải