(do công ty Hoa tiêu cung cấp) Mã khách hàng không hợp lệ!

Giấy yêu cầu hoa tiêu

Công Ty TNHH MTV Hoa Tiêu Hàng Hải Khu Vực IV
The Fourth Zone Maritime Pilotage Single - Member Limited Liabilily Company

Chủ tàu / người khai thác:

Hàng hóa xuất/nhập khẩu trên tàu:

Hàng nội địa trên tàu:

Chân vịt ngang mũi/lái:

Đã được phép của Cảng vụ hàng hải khu vực:

Điều khoản thanh toán:
Bên thanh toán (Người mua hàng):
Thông tin viết hóa đơn GTGT/ VAT Information:
Bên nhận thanh toán (người bán hàng):
Công Ty TNHH MTV Hoa Tiêu Hàng Hải Khu Vực IV
30 Bạch Đằng - Phường Thạch Thang - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
0236.3893811
0400396966
06001010003054 tại Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Tại Đà Nẵng