HỘI NGHỊ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN HOA TIÊU HÀNG HẢI VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN VÙNG HOẠT ĐỘNG HOA TIÊU HÀNG HẢI NĂM 2023

     Căn cứ Quyết định số 1946/QĐ-CHHVN ngày 24/11/2023 của Cục hàng hải Việt Nam về việc cấp GCN khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và GCN vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải Ngày 12/12/2023 Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV đã tổ chức Hội nghị trao giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải tại Hội trường Công ty.

     Hoa tiêu hàng hải nhận giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải ngoại hạng và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải gồm 02 đồng chí: Nguyễn Như Hán và đồng chí Huỳnh Ngọc Thanh Trung

     Hoa tiêu hàng hải nhận giấy chứng nhận khả năng khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải hạng ba và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải gồm 02 đồng chLê Phạm Quang Huy và đồng chí Lê Văn Hoà.

     Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Bùi Việt Hùng giám đốc công ty gửi lời chúc mừng các Hoa tiêu hàng hải được trao Giấy chứng nhận đồng thời yêu cầu các đồng chí Hoa tiêu hàng hải tiếp tục nâng cao năng lực cá nhân, tăng cường khả năng chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng đổi mới góp phần phát triển ngành Hoa tiêu hàng hải Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

     Một số hình ảnh tại Hội nghị trao giấy chứng nhận: