GIÀN KHOAN ĐẠI HÙNG 01 CẬP DOCK DUNG QUẤT

     Ngày 24/6, Giàn khoan Đại Hùng 01 của Công ty Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước (PVEP POC) đã được Hoa tiêu của Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã lai dắt thành công vào Dock của Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất (DQS) tại Cảng Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.

     Giàn khoan Đại Hùng 01 có chiều dài 108m, chiều rộng 67m, chiều dài boong chính 68m, mớp nước tối đa 21m, là trung tâm của mỏ Đại Hùng; Được biết giàn khoan được đóng và đưa vào sử dụng từ giữa thập niên 70 của thế kỷ trước nên các máy móc, thiết bị đã xuống cấp; Đưa giàn khoan vào Dock là các Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng có kỹ năng chuyên môn cao, dầy dặn kinh nghiệm cùng sự hỗ trợ của các tàu lai. Đến 11h trưa việc lai dắt hoàn thành, Giàn khoan Đại Hùng 01 đã được neo an toàn tại Dock DQS để tiến hành sửa chữa, bảo trì.

Một số hình ảnh lai dắt giàn khoan Đại Hùng 01: