Chi đoàn Thanh niên Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực IV tổ chức đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2022

      Chiều ngày 09/7/2020, Chi đoàn Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IV long trọng tổ chức Đại hội chi đoàn, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đến dự Đại hội có đồng chí Trần Thanh Nhung - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Kiểm soát viên Công ty; các đồng chí đại diện cho Ban Chấp hành Chi đoàn kết nghĩa, các chi đoàn bạn cùng 23 đoàn viên ưu tú đã tới dự Đại hội.

      Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2019, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2019, đồng thời các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo nhiệm kỳ 2017-2019, phương hướng nhiệm kỳ 2020-2022.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Thanh Nhung - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty đã biểu dương những kết quả hoạt động của Ban Chấp hành Chi đoàn Thanh niên Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2019, đồng thời đề nghị các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2022 cần tiếp tục phát huy truyền thống, tích cực và chủ động tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua của thanh niên gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn, đưa tổ chức đoàn cơ sở thực sự là địa chỉ để tập hợp, giáo dục chính trị tư tưởng, đại diện cho quyền lợi của đoàn viên thanh niên, giới thiệu được nhiều đoàn viên ưu tú trở thành nguồn phát triển Đảng.

Thay mặt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2022, đồng chí Ngô Văn Hưng đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo của các đồng chí trong Cấp ủy chi bộ Công ty và của Đoàn cấp trên, đồng thời khẳng định Ban Chấp hành Chi đoàn công ty nhiệm kỳ 2020 - 2022 sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết đã được các đại biểu thống nhất thông qua tại Đại hội.

      Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đ/C Trần Thanh Nhung - Bí thư Chi bộ, Giám đốc công ty tặng hoa Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2022

 

Đ/C Trần Thanh Nhung - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty và Đ/C Ngô Văn Hưng - Bí thư Chi đoàn

trao Quyết định Trưởng thành Đoàn cho 02 đoàn viên Phan Minh Cảnh và Phạm Quốc Dân