Biên bản đấu giá tài sản

Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô con; nhãn hiệu: Toyota Camry 2.4G; BKS: 43A-017.36, đã qua sử dụng.