HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TIỂU ĐỘI TỰ VỆ TẠI CHỖ VÀ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ TIỂU ĐỘI TRƯỞNG CÔNG TY HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC IV

     Căn cứ Luật dân quân tự vệ số 48/2019/QH 14 ngày 22/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

     Được sự thống nhất của Ban Chỉ huy Quân sự Quận Hải Châu, vào lúc 15h00 ngày 20/7/2022 tại hội trường Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV đã long trọng diễn ra Hội nghị Công bố các Quyết định về việc thành lập Tiểu đội tự vệ tại chỗ và bổ nhiệm cán bộ tự vệ Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV.

          Thành phần đại biểu tham gia hội nghị gồm:

Về phía Ban Chỉ huy Quân sự Quận Hải Châu có các đồng chí:

- Đ/c Trung tá Trần Đình Quang, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự Quận Hải Châu;

- Đ/c Trần Viết Thắng – Phó chỉ huy trưởng kiêm tham mưu trưởng Ban chỉ huy quân sự quận Hải Châu

- Và các đồng chí là đại diện Ban Tham mưu, Chính trị, Hậu cần - Kỹ thuật Ban chỉ huy quân sự quận Hải Châu.

Về phía Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV có các đồng chí:

- Đ/c Trần Thanh Nhung – Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công ty

- Đ/c Bùi Việt Hùng – Chi uỷ viên, Giám đốc Công ty

- Đ/c Đinh Xuân Vũ – Phó bí thư chi bộ, Phó giám đốc Công ty.

 Và tập thể các CBCNV Công ty đang làm việc tại thành phố Đà Nẵng.

     Phát biểu tại Hội nghị Đ/c Trần Đình Quang, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự Quận Hải Châu nêu lại quá trình hình thành, phát triển và vai trò của lực lượng Dân quân tự vệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc nói chung và trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói riêng. Qua đây đồng chí cũng nhắc nhở đơn vị tự vệ Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV luôn phát huy vai trò, nhiệm vụ của mình trước yêu cầu, nhiệm vụ mới.

     Đ/c Đào Duy Toàn Tiểu đội trưởng phát biểu hứa quyết tâm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định dưới sự lãnh đạo, chỉ huy của Ban Chỉ huy quân sự quận Hải Châu và Lãnh đạo Công ty.

     Kết thúc Hội nghị Đ/c Bùi Việt Hùng – Giám đốc Công ty đã gửi lời cảm ơn đến các đồng chí trong Ban Chỉ huy quân sự Quận Hải Châu và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ để Lực lượng tự vệ Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV từng bước ổn định và đi vào hoạt động có nề nếp, chất lượng.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

Các đại biểu tham gia Hội nghị

 

Đ/c Trung tá Trần Đình Quang, Chính trị viên BCH QS Quận Hải Châu phát biểu tại Hội Nghị

 

Đ/c Bùi Việt Hùng – Giám đốc Công ty đã gửi lời cảm ơn đến các đồng chí Ban Chỉ huy quân sự Quận Hải Châu

 

Đ/c Đào Duy Toàn Tiểu đội trưởng phát biểu hứa quyết tâm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao

Từ khóa: hoa tiêu đà nẵng