ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC IV NHIỆM KỲ 2023-2028

     Ngày 23/3/2023, Công đoàn Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV nhiệm kỳ 2023-2028 tại Hội trường Công ty.

     Tham dự Đại hội có các đồng chí:

     1. Đ/c Trần Thanh Nhung – Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV.

     2. Đ/c Dương Ngọc Đức - Phó Tổng giám đốc, Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty BĐATHH miền Bắc;

     3. Đ/c Đỗ Thị Vân Anh – UV Ban Thường vụ, Trưởng ban nữ công Công đoàn Tổng công ty BĐATHH miền Bắc

     Cùng các đồng chí lãnh đạo Công ty và toàn thể đoàn viên Công ty.

     Tại Đại hội đã bầu các Đoàn Chủ tịch; Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu theo quy định.

     Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm các đồng chí: Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch Công đoàn Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV nhiệm kỳ 2017-2022; Phạm Quốc Dân - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV; nhiệm kỳ 2017-2022 ; Ngô Văn Hưng - UVBCH Công đoàn Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV nhiệm kỳ 2017-2022.

     Đoàn Thư ký gồm các đồng chí: Công Huyền Thái Hòa, Tổ trưởng Tổ CĐ Tài chính kế toán; Nguyễn Huyền Trang, Tổ trưởng Tổ CĐ hành chính.

     Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu gồm các đồng chí: Đ/c Đặng Văn Diện  - Trưởng ban; Đ/c Nguyễn Năng Hùng - Ủy viên; Đ/c Nguyễn Huyền Trang - Ủy viên.

     Và Ban Bầu cử gồm các đồng chí: Đ/c Hoàng Thy Thơ – Kế toán trưởng     - Trưởng ban; Đ/c Lê Thị Thanh Hải  -  Chuyên viên Phòng HTHH  - Ủy viên; Đ/c Hoàng Thị Mai - Chuyên viên Phòng TCKT - Ủy viên; Đ/c Nguyễn Anh Thư – Nhân viên văn thư phòng TCHC - Uỷ viên; Đ/c Lê Văn Hòa – Tập sự Hoa tiêu, phòng HTHH - Ủy viên;

      Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Công đoàn công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2023 – 2028; Báo cáo kiểm điểm của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022. Kết quả trong giai đoạn nhiệm kỳ 2017 – 2022, có 02 cá nhân được tặng Bằng khen Công đoàn GTVT Việt Nam, 04 tập thể và 11 cá nhân được tặng Giấy khen của Công đoàn Tổng công ty. Với vai trò, chức năng của công đoàn, Công đoàn Công ty Hoa tiêu Hàng hải khu vực IV đã cơ bản hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động, phối hợp với chính quyền trao đổi, đối thoại với người lao động, nhất là trong ký kết hợp đồng lao động, giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn góp phần ổn định tình hình, đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh trong đơn vị.

     Đại hội đã có sự tham gia đóng góp tham luận của các tổ công đoàn cơ sở nhằm hoàn thiện các bản báo cáo, làm rõ hơn những kết quả đạt được, đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế, góp phần xây dựng Công đoàn Công ty vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ tới.

     Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đồng chí Dương Ngọc Đức – Phó Tổng giám đốc, Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty BĐATHH miền Bắc đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty đề nghị Công đoàn Công ty tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành, bám sát nhiệm vụ chính trị của Văn phòng; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp của người lao động thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế nội bộ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua.

     Thông qua Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 07 đồng chí: đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Quốc Dân, Phan Minh Cảnh, Công Huyền Thái Hòa, Nguyễn Huyền Trang, Ngô Văn Hưng và đồng chí Phan Thanh Luận.

     Đại hội cũng bầu 07 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Công đoàn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.

     Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất: Hội nghị đã bầu đồng chí Nguyễn Tiến Dũng tái đắc cử chức danh Chủ tịch, đồng chí Phạm Quốc Dân tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch và đồng chí Nguyễn Huyền Trang giữ chức danh Chủ nhiệm UBKT Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

      Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

 

 

Chương trình văn nghị chào mừng Đại hội

 

Đ/c Nguyễn Tiến Dũng thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội

 

Đ/c Ngô Văn Hưng báo cáo kết quả hoạt động của Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022

 

Đ/c Đặng Văn Diện - Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo tại Đại hội

 

 

Đại biểu các tổ Công đoàn trình bày tham luận tại Đại hội

 

Đ/c Trần Thanh Nhung - Chủ tịch Công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Đ/c Dương Ngọc Đức P.TGĐ, Phó chủ tịch Công đoàn TCTBĐATHHMB phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

 

Đoàn viên công đoàn Công ty tham gia bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

 

Ra mắt Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

 

      Nguồn: Pilotco4