Trụ sở Công ty và Trạm hoa tiêu

Trụ sở Công ty: 

Địa chỉ: Số 30 Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3887817 - 3886796 - Fax: (0236) 3887811

Website: www.pilotco4.com -Email: hoatieu4dn@gmail.com

                                   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trạm hoa tiêu Dung Quất:

Địa chỉ: Thôn Tuyết Diêm 1, Xã Bình Thuận, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng trạm: Ông Đinh Xuân Vũ

Điện thoại: (0255) 3618715 - Fax: (0255) 3618714 - Email: pldungquat@gmail.com