HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2022

     Thực hiện theo quy định pháp luật về công tác An toàn, vệ sinh lao động;      Hưởng ứng Tháng công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022;      Ngày 26/05/2022, Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV phối hợp cùng Phân viện khoa học và bảo vệ môi trường miền Trung đã tổ chức Huấn luyện định kỳ An toàn, vệ sinh lao động năm 2022.

Chi tiết
Chung tay cùng nhân dân xã Tam Hải, khắc phục thiệt hại do mưa bão năm 2020

       Với tinh thần “tương thân, tương ái”, chia sẽ những mất mát với đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa bão trong thời gian qua. Ngày 13/01/2021 đại diện Lãnh đạo, Ban chấp hành Công đoàn, đại diện phòng/ đơn vị thuộc Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV đã có Chương trình trực tiếp trao 75 suất quà (bằng tiền mặt) cho người dân các địa phương bị ảnh hưởng mùa mưa, bão năm 2020 tại các địa điểm: -      Xã Tam Hải, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam; -      Xã Bình Thuận, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi;

Chi tiết