Đội ngũ Hoa tiêu

Đội ngũ Hoa tiêu hàng hải chuyên nghiệp có bằng cấp quốc gia và nhiều năm kinh nghiệm đảm bảo dẫn dắt tàu biển trong và ngoài nước ra, vào an toàn từ vị trí đón trả hoa tiêu:

  • - 15 HTHH Ngoại hạng
  • - 03 HTHH Hạng nhất
  • - 03 HTHH Hạng ba
  • - 02 Hoa tiêu tập sự

Stt  Họ và Tên Hạng hoa tiêu  Chức vụ
1 Trần Thanh Nhung HTHH Ngoại hạng Chủ tịch Công ty
2 Bùi Việt Hùng HTHH Ngoại hạng Giám đốc Công ty
3 Đinh Xuân Vũ HTHH Ngoại hạng Phó giám đốc
4 Hoàng Việt HTHH Ngoại hạng Trưởng phòng HTHH
5 Đặng Văn Diện HTHH Ngoại hạng Phó trưởng P.HTHH
6 Lê Quang Nam HTHH Ngoại hạng  
7 Phùng Tấn Sáu HTHH Ngoại hạng  
8 Nguyễn Hồng Minh HTHH Ngoại hạng  
9 Huỳnh Tấn Thiện HTHH Ngoại hạng  
10 Phạm Đình Thi HTHH Ngoại hạng  
11 Phan Minh Cảnh HTHH Ngoại hạng  
12 Phạm Quốc Dân HTHH Ngoại hạng  
13  Phạm Tấn Dũng HTHH Ngoại hạng  
14 Phan Văn Vinh HTHH Ngoại hạng  
15 Trần Cơ HTHH Ngoại hạng  
16 Nguyễn Như Hán HTHH Hạng nhất  
17 Huỳnh Ngọc Thanh Trung HTHH Hạng nhất  
18 Hồ Quang Tùng HTHH Hạng nhất  
19 Lê Trần Khánh Hiệp HTHH Hạng ba  
20 Lê Văn Thịnh HTHH Hạng ba  
21 Bùi Hữu Hiếu HTHH Hạng ba  
22 Lê Phạm Quang Huy Hoa tiêu tập sự  
23 Lê Văn Hoà Hoa tiêu tập sự